فروشگاه های زنجیره ای وال مارکت

یخچال نیمه ایستاده پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

فریزر خوابیده پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری مهراد مال

فریزر خوابیده پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ایستاده پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال نیمه ایستاده ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ایستاده پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

فریزر خوابیده پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

فروشگاه های زنجیره ای رفاه

یخچال ویترینی لاشه ،رفاه میدان خراسان

یخجال ویترینی ، رفاه میدان خراسان

فروشگاه رفاه میدان خراسان

فریزر خوابیده پرده هوا ، رفاه شیان

یخچال ویترینی ، رفاه شیان

فریزر ایستاده درب دار ، رفاه شیان

یخچال ویترینی جزیره ، رفاه شیان

یخچال ویترینی ، رفاه شیان

یخچال نیمه ایستاده پرده هوا ، رفاه شیان

یخچال ایستاده پرده هوا ، رفاه اراک

یخچال ویترینی موتور سرخود ، رفاه اراک

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

فریزر خوابیده پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

یخچال نیمه ایستاده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

سیستم برودتی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

فریزر خوابیده پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

یخچال ویترینی لاشه ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

یخچال ایستاده پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

فریزر خوابیده پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

گورمت مارکت ماهشام ، مجتمع تجاری روشا

یخچال نیمه ایستاده ، مجتمع تجاری روشا

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری روشا

سیستم مرکزی رک ، مجتمع تجاری روشا

فریزر خوابیده پرده هوا ، مجتمع تجاری روشا

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری روشا

فروشگاه های زنجیره ای مرغ زربال

یخچال ویترینی ، مرغ زربال مرزداران

یخچال ایستاده پرده هوا ، مرغ زربال مرزداران

یخچال ویترینی ، مرغ زربال مرزداران

برخی دیگر پروژه ها

یخچال ویترینی ، پاکت سعادت آباد

یخچال ایستاده پرده هوا ، پاکت سعادت آباد

فریزر خوابیده پرده هوا ، پاکت سعادت آباد

یخچال ویترینی ، پاکت سعادت آباد

یخچال ویترینی ، پروتئین عظیمیه

یخچال ویترینی موتور سرخود ، پروتئین رودهن

یخچال فروشگاهی ، پروتئین عظیمیه ، کرج

یخچال ایستاده پرده هوا موتور سرخود ، خوراک سالم ، جماران

یخچال ایستاده پرده هوا ، نارسیب ، تبریز

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

یخچال ویترینی پیتزا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

یخچال ویترینی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

انواع یخچال ویترینی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

سیستم برودتی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

یخچال ویترینی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت

یخچال ایستاده درب دار ، وین مارکت کرمانشاه

فریزر ایستاده درب دار ، وین مارکت کرمانشاه

یخچال ایستاده پرده هوا ، وین مارکت فرمانیه

فریزر خوابیده پرده هوا ، وین مارکت فرمانیه

فریزر ایستاده درب دار ، وین مارکت فرمانیه

فروشگاه های زنجیره ای یاران دریان

قفسه فروشگاهی ، یاران دریان الهیه

یخچال ویترینی بین ماری ، یاران دریان الهیه

یخچال ویترینی ، یاران دریان الهیه

یخچال ایستاده پرده هوا ، یاران دریان الهیه

یخچال ویترینی ، یاران دریان الهیه

قفسه فروشگاهی ، یاران دریان الهیه

فریزر خوابیده پرده هوا ، یاران دریان الهیه

یخچال ایستاده پرده هوا ، یاران دریان الهیه

فروشگاه های زنجیره ای بامیکا

یخچال ویترینی، فروشگاه بامیکا ولنجک

یخچال ویترینی ، بامیکا تهرانپارس

افتتاحیه بامیکا تهرانپارس

یخچال ایستاده پرده هوا ، بامیکا اقدسیه

یخچال ویترینی ، بامیکا وزرا

سوپر مارکت پالادیوم ، مجتمع تجاری پالادیوم

یخچال ویترینی ، پالادیوم

یخچال ویترینی ، پالادیوم

یخچال ایستاده پرده هوا ، پالادیوم

یخچال ایستاده پرده هوا ، پالادیوم

میز صندوق فروشگاهی ، پالادیوم

فریزر ایستاده درب دار ، پالادیوم

یخچال ویترینی ، پالادیوم

قفسه فروشگاهی ، پالادیوم

فروشگاه های زنجیره ای سروش

یخچال ایستاده پرده هوا ،مجتمع تجاری نگین خلیج فارس

قفسه فروشگاهی ، مجتمع تجاری نگین خلیج فارس

فریزر خوابیده پرده هوا ، مجتمع تجاری نگین خلیج فارس

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری نگین خلیج فارس

یخچال ایستاده پرده هوا ،مجتمع تجاری نگین خلیج فارس