تجهیز فرایند|نمونه کارها|فروشگاه زنجیره ای رفاه

فروشگاه زنجیره ای رفاه

فروشگاه زنجیره ای رفاه دارای شعبات بسیار زیادی می‌باشد که بسیاری از آن ها توسط انواع یخچال فروشگاهی شرکت تجهیز فرایند مجهز شده است، در زیر تنها چند عکس از مجموعه فروشگاه های این شرکت به نمایش در آمده است که در آن‌ها یخچال ایستاده، یخچال ویترینی و یخچال و فریزر خوابیده به چشم می‌خورد.

یخچال ویترینی لاشه ،رفاه میدان خراسان

یخجال ویترینی ، رفاه میدان خراسان

فروشگاه رفاه میدان خراسان

فریزر پرده هوا و خوابیده ، رفاه شیان

یخچال ویترینی ، رفاه شیان

فریزر ایستاده درب دار ، رفاه شیان

یخچال ویترینی جزیره ، رفاه شیان

یخچال ویترینی ، رفاه شیان

یخچال نیمه ایستاده و یخچال پرده هوا ، رفاه شیان

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا ، رفاه اراک

یخچال ویترینی موتور سرخود ، رفاه اراک