تجهیز فرایند|نمونه کارها|نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

شرکت تجهیز فرایند مانند هر سال در نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی و در بخش یخچال فروشگاهی حضور داشته و برخی از تولیدات منحصر به فرد و جدید خود را به نمایش در آورده است. در زیر عکس هایی از غرفه شرکت در نمایشگاه سال 1399 به نمایش در آمده است. در این تصاویر بخش عمده ای از محصولات تجهیز فرایند از جمله یخچال نیمه ایستاده، یخچال ایستاده و یخچال ویترینی مشاهده می‌شود.

فریزر پرده هوا و خوابیده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

یخچال نیمه ایستاده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

سیستم برودتی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

فریزر پرده هوا و خوابیده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399، تجهیز فرایند گستر پارس سرما

یخچال ویترینی لاشه ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399

فریزر پرده هوا و خوابیده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1399