تجهیز فرایند|نمونه کارها|نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

شرکت تجهیز فرایند مانند هر سال در نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی حضور داشته و برخی از تولیدات منحصر به فرد و جدید خود را به نمایش در آورده است. در زیر تصاویری از غرفه این شرکت در نمایشگاه سال 1400 به نمایش در آمده است.

یخچال ویترینی، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

یخچال و فریزر ترکیبی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

سیستم برودتی رک ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

کانتر ایستاده گرم ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

یخچال ایستاده، یخچال پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

فریزر ایستاده و فریزر خوابیده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

یخچال ایستاده ، یخچال پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

یخچال نیمه ایستاده پرده هوا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400

فریزر ایستاده و خوابیده ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1400