تجهیز فرایند|نمونه کارها|برخی دیگر پروژه ها

پروژه های شرکت تجهیز فرایند

شرکت تجهیز فرایند با هدف بهبود شیوه عرضه محصولات غذایی راه اندازی گشته است. تا به امروز فروشگاه های بسیار زیادی توسط انواع یخچال صنعتی این شرکت راه اندازی گشته است. در زیر تصاویر تعداد محدودی از مارکت های واقع در سعادت آباد تهران، عظیمیه کرج، رودهن و تبریز به نمایش در آمده است.

یخچال ویترینی ، پاکت سعادت آباد

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا ، پاکت سعادت آباد

فریزر پرده هوا و خوابیده ، پاکت سعادت آباد

یخچال ویترینی ، پاکت سعادت آباد

یخچال ویترینی ، پروتئین عظیمیه

یخچال ویترینی موتور سرخود ، پروتئین رودهن

یخچال فروشگاهی ، پروتئین عظیمیه ، کرج

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا موتور سرخود ، خوراک سالم ، جماران

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا ، نارسیب ، تبریز