تجهیز فرایند|نمونه کارها|نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

نمایشگاه کالا، خدمات، تجهیزات فروشگاهی سال 1398

شرکت تجهیز فرایند هر ساله در نمایشگاه بین المللی کالا، خدمات و تجهیزات فروشگاهی شرکت مینماید و  در غرفه خود از انواع پر فروش محصولات از جمله انواع یخچال ویترینی، سیستم برودتی و همچنین تولیدات جدید رونمایی می‌کند. در زیر عکس هایی از غرفه این شرکت در نمایشگاه سال 1398 به نمایش در آمده است.

یخچال ویترینی پیتزا ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

یخچال ویترینی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

انواع یخچال ویترینی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

سیستم برودتی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398

یخچال ویترینی ، نمایشگاه تجهیزات فروشگاهی 1398