تجهیز فرایند|نمونه کارها|فروشگاه زنجیره ای هایپر فامیلی - شعبه ایلام

فروشگاه های زنجیره ای هایپر فامیلی

 شعبه ایلام فروشگاه های زنجیره ای هایپر فامیلی در سال 1400 افتتاح گشت. این فروشگاه که با هدف عرضه مواد غذایی مورد نیاز مردم منطقه راه اندازی شده است، توسط انواع یخچال فروشگاهی شرکت تجهیز فرایند چیدمان شده است.