تجهیز فرایند|نمونه کارها|فروشگاه زنجیره ای وال مارکت

فروشگاه های زنجیره ای وال مارکت

از شعبات بزرگ فروشگاه زنجیره‌ای وال مارکت ، شعبه عظیمیه کرج و همچنین شعبه باقری در شرق تهران است که توسط محصولات شرکت تجهیز فرایند در سال 1399 تجهیز و راه اندازی گشته است. تنوع بسیار بالایی از انواع یخچال فروشگاهی در این شعب قابل مشاهده می‌باشد. در زیر تعدادی از تصاویر این فروشگاه ها موجود می‌باشد.

یخچال پرده هوا نیمه ایستاده ، مجتمع تجاری مهراد مال

فریزر پرده هوا خوابیده ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری مهراد مال

فریزر پرده هوا خوابیده ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ویترینی ، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال نیمه ایستاده و یخچال فروشگاهی، مجتمع تجاری مهراد مال

یخچال ایستاده و یخچال پرده هوا ، مجتمع تجاری مهراد مال

فریزر پرده هوا خوابیده ، مجتمع تجاری مهراد مال