تجهیز فرایند|نمونه کارها|فروشگاه زنجیره ای وین مارکت

فروشگاه های زنجیره ای وین مارکت

یکی از فروشگاه های زنجیره ای ، فروشگاه وین مارکت می‌باشد که بسیاری از شعب این فروشگاه توسط محصولات شرکت تجهیز فرایند راه اندازی شده‌اند. انواع یخچال خوابیده و ایستاده پرده هوا و فریزر خوابیده پرده هوا در این فروشگاه ها قابل مشاهده است .

یخچال ایستاده درب دار ، وین مارکت کرمانشاه

فریزر ایستاده درب دار ، وین مارکت کرمانشاه

یخچال ایستاده پرده هوا ، وین مارکت فرمانیه

فریزر پرده هوا خوابیده ، وین مارکت فرمانیه

فریزر ایستاده درب دار ، وین مارکت فرمانیه