تجهیز فرایند|نمونه کارها|فروشگاه زنجیره ای مرغ زربال

فروشگاه های زنجیره ای مرغ زربال

فروشگاه های زنجیره ای مرغ زربال ، فروشگاه با متراژ متوسط جهت ارائه انواع محصولات پروتئینی است که در نقاط مختلف شهر تهران شعبه دارد ، در زیر عکس هایی از شعبه مرزداران این فروشگاه به نمایش در آمده است که تجهیزات یخچال فروشگاهی آن توسط شرکت تجهیز فرایند راه اندازی شده است.

تصاویر یخچال ویترینی و یخچال ایستاده استفاده شده در این فروشگاه را می توانید در زیر مشاهده کنید.

یخچال ویترینی ، مرغ زربال مرزداران

یخچال ایستاده پرده هوا ، مرغ زربال مرزداران

یخچال ویترینی ، مرغ زربال مرزداران