محصولات | یخچال و فریزر ایستاده

فریزر ایستاده و خوابیده (موتور مرکزی) TURMALINE
تجهیز فرایند

24

تعداد بازدید: ۳۳۰
(۲ رای)
تجهیز فرایند
فریزر ایستاده درب دار (موتور مرکزی) AMATIS-LT
تجهیز فرایند

23

تعداد بازدید: ۴۹۱
(۲ رای)
تجهیز فرایند
یخچال ایستاده پرده هوا(موتور مرکزی) CRYSTAL
تجهیز فرایند
یخچال ایستاده درب دار (موتور مرکزی) AMATIS-NT
تجهیز فرایند

6

تعداد بازدید: ۵۷۶
(۱ رای)
تجهیز فرایند
یخچال و فریزر ایستاده ترکیبی AZURIT
تجهیز فرایند

25

تعداد بازدید: ۴۳۲
(۲ رای)
تجهیز فرایند

 • یخچال و فریزر ایستاده ترکیبی AZURIT
  یخچال و فریزر ایستاده ترکیبی AZURIT
  تجهیز فرایند
 • فریزر ایستاده و خوابیده (موتور مرکزی) TURMALINE
  فریزر ایستاده و خوابیده (موتور مرکزی) TURMALINE
  تجهیز فرایند
 • فریزر ایستاده درب دار (موتور مرکزی) AMATIS-LT
  فریزر ایستاده درب دار (موتور مرکزی) AMATIS-LT
  تجهیز فرایند
 • کابین گرم ویترینی بین ماری و هات پلیت CITRIN -BM\HP
  کابین گرم ویترینی بین ماری و هات پلیت CITRIN -BM\HP
  تجهیز فرایند
 • یخچال ویترینی لاشه (موتور مرکزی و یا موتور سرخود) CITRIN-CARCASS
  یخچال ویترینی لاشه (موتور مرکزی و یا موتور سرخود) CITRIN-CARCASS
  تجهیز فرایند
 • فریزر ایستاده درب دار (موتور سرخود) AZURIT-LT
  فریزر ایستاده درب دار (موتور سرخود) AZURIT-LT
  تجهیز فرایند
 • یخچال ایستاده پرده هوا(موتور مرکزی) CRYSTAL
  یخچال ایستاده پرده هوا(موتور مرکزی) CRYSTAL
  تجهیز فرایند
 • یخچال ویترینی ماهی (موتور سرخود) CITRIN-FISH
  یخچال ویترینی ماهی (موتور سرخود) CITRIN-FISH
  تجهیز فرایند
 • یخچال ایستاده درب دار لاشه (موتور سرخود) LARIMAR
  یخچال ایستاده درب دار لاشه (موتور سرخود) LARIMAR
  تجهیز فرایند
 • یخچال ایستاده درب دار (موتور سرخود) AZURIT-NT
  یخچال ایستاده درب دار (موتور سرخود) AZURIT-NT
  تجهیز فرایند